TIETOSUOJASELOSTE

Jatkamalla verkkopalvelun käyttöä hyväksyt seuraavan tietosuojaselosteen ja evästeiden käytön verkkopalvelussa. Evästeitä voit hallita evästeilmoituksen avulla.

Eväste asetukset

 

Imagery Finland

Y-tunnus 3090701-7

Tehdaskatu 22c B

87100 KAJAANI

0505164590

samuel@imagery.fi

 

Rekisterin nimi

Jpjamurtovaras.fi -verkkopalvelun käyttäjärekisteri (Myöhemmin tässä dokumentissa “rekisteri”)

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, kuten verkkopalvelun käyttäjäkokemuksen parantamiseen ja tiedon keräämiseen verkkopalvelun kehittämistä varten. Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.

Koulujen ja seurakuntien edustajille tarkoitettujen lomakkeiden yhteydessä kysymme tietoja lomakkeen täyttäjän tehtävästä, edustamastaan tahosta ja näytöksen kohderyhmästä. Näin haluamme varmistaa, että ilmaislinkkiä käytetään asianmukaisesti vain koulujen ja seurakuntien järjestämissä tilaisuuksissa. Näemme myös missä elokuvaa on hyödynnetty ja tämä auttaa meitä kehittämään elokuvan höydynnettävyyttä jatkossa.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten: nimi, osoite, puhelin, sähköposti, tilaustiedot (tilatut tuotteet/palvelut, maksutiedot, toimitustiedot, tilauksen lisätiedot) ja markkinointilupa.

Koulujen ja seurakuntien edustajille tarkoitetuilla lomakkeilla kerätään nimen ja sähköpostiosoitteen lisäksi tietoja henkilön tehtävästä, edustamastaan koulusta tai seurakunnasta ja suunnitellun näytöksen kohderyhmästä.

Käyttäjäryhmiä ovat verkkopalvelun käyttäjät, asiakkaat ja työntekijät. Verkkosivun käyttäjätiedot: IP (Internet Protocol)-osoite, evästetiedot, päätelaitetyyppi, liikenteenlähde, vierailuaika.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi nettikaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään. Internet-sivujen käyttäjän antamat tiedot selaamisen aikana.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Henkilötietojasi käsittelee Imagery Finlandin henkilöstö ja alihankkijat. Henkilötietoja ei luovuteta EU-alueen ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

 

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostilla osoitteeseen samuel@imagery.fi.

 

Riskit

Henkilötietoihin liittyviä riskejä on mm. tietoturvaloukkaukset. Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja suojataan mm. asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.

 

Rekisteröidyn oikeudet

 

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Oikeus tietojen poistamiseen (soveltuvin osin)

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Vastustamisoikeus

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (soveltuvin osin)

Rekisteröidyn oikeuksien pyyntö on tehtävä kirjallisesti rekisterinpitäjälle sähköpostitse.

 

Säilytysaika

Tilaustietoja ja asiakasrekisteriä säilytetään kirjanpitolain mukaan 6 vuotta. Evästeet 30 päiväksi.